Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Το εξελιγμένοι ραντάρ που θα φέρουν τα Τ-50 PAK-FA [βίντεο]

Το πέμπτης γενιάς ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος PAK FA (T-50) θα εξοπλιστεί με νέο ραντάρ (ή «ραντάρ Ραδιοφωτονικής») που αναπτύσσει η κρατική εταιρία KRET (η οποία είναι θυγατρική της γιγαντιαίας Rostec).

Θα στηρίζεται σε Ραδιο-Οπτικά Στοιχεία Κεραίας Φάσης (Radio-Optical Phased Arrays – ROFAR), δηλαδή θα είναι όπως οι σύγχρονες κεραίες φάσης με ηλεκτρονική σάρωση αλλά χρησιμοποιώντας τόσο το μικροκυματικό όσο και το οπτικό τμήμα του φάσματος.

Δείτε περισσότερα