Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 17/2/2016

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Παλαιοχούνι Τρίτπολης.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,6 ώρες πτήσης.

https://www.haf.gr