Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού

Στο πλαίσιο του ανακηρυχθέντος από την Ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας έτους 2016 ως "Έτος Εκσυγχρονισμού Λειτουργίας και Μέριμνας προσωπικού", θεσμοθετείται απαλλαγή από την εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών και συμμετοχή σε ασκήσεις (εφόσον αυτό είναι δυνατόν εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως), για τους γονείς ανηλίκων τέκνων ή τέκνων ΑΜΕΑ, των οποίων οι σύζυγοι Στρατιωτικοί - προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν διατεθεί - αποσπασθεί μακριά από τον τόπο διαμονής τους για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι (20) ημερών, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική παρουσία του ενός γονέα.