Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ του Αντωνίου 4/4/1951 - Έπεσε υπέρ πατρίδος

Βαθμός Ανθυποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος Supermarine Spitfire Mk VB/VC, Mk IX Lf/HF, Mk XVI


Γεννήθηκε το 1925 στα Χανιά.

Κατατάχθηκε στη Β. Αεροπορία τον Ιούνιο του 1945 με την πρώτη μεταπολεμική σειρά για το Τμή­μα Δοκίμων Εφέδρων Υπξκών Χειριστών. Τελικά αποφοίτησε το Μάιο του 1948 με το βαθμό του μονίμου ανθυποσμηναγού.

Στις 4 Απριλίου 1951 προγραμματίσθηκε από τη Σχολή Αεροπορίας, όπου υπηρετούσε, ως αρχηγός σχηματισμού 5 αεροσκαφών για εκτέ­λε­ση εκπαιδευτικής ασκήσεως. Κατά τη διάρκεια της ασκήσεως αυτής το αεροσκάφος τύπου Spit­fire, στο οποίο επέβαινε, συγκρούστηκε με άλλο ίδιου τύπου πάνω από τη λίμνη του Μαραθώνα, με αποτέλεσμα την πτώση του στο έδαφος και το θάνατο του χειριστή.

http://www.pasoipa.org.gr