Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Aνακοίνωση Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει την προπληρωμή του μηνιαίου
μερίσματος και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το μήνα Μάιο 2016.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση