Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία 15/5/1941 - Έπεσε υπέρ πατρίδος

Βαθμός Επισμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1915 στα Μελίσσια Κορινθίας.

Το 1933 κατατάχθηκε σαν μαθητής στη Σχολή Τεχνητών Αεροπορίας.

Εκτελέστηκε την 15 Μαΐου 1942 από τους Γερμανούς στην προσπάθειά του να διαφύγει στη Μέση Ανατολή.

http://www.pasoipa.org.gr