Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου 28/5/1951 - Έπεσε υπέρ πατρίδος

Βαθμός Δόκιμος Έφεδρος Χειριστής
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος North American Aviation T-6G (Harvard)


Γεννήθηκε το 1930 στην Πρέβεζα.

Το Φεβρουάριο του 1951, εισήλθε στο τμή­μα εφέδρων χειριστών της Σχολής Αεροπορίας.

Σκοτώθηκε στις 28 Μαΐου 1951 στην πε­ρι­οχή Βούλας, όταν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτι­κής πτήσεως «Μόνος» το αεροσκάφος του Har­vard προσέκρουσε στο έδαφος και κατά­στρά­φηκε.

http://www.pasoipa.org.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου