Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Ο Μπάμπης Παπασπύρος εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ)

Τα νέα του καθήκοντα ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Μπάμπης Παπασπύρος  ως Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής & Άμυνας, πέρα από τα καθήκοντά του στην  (ΕΑΒ).

Ο Ταξίαρχος Μηχανικός (εν αποστρατεία) της Πολεμικής Αεροπορίας Χαράλαμπος Παπασπύρος, εξελέγη ως  Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ) . Ευχόμαστε στον νέο Γενικό Γραμματέα πάντα επιτυχίες στα νέα του καθήκοντα.Σκοπός της ΕΕΛΕΑΑ

Αντιπροσωπεύει την  προώθηση και την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, στην Ελληνική Δημοκρατία και διεθνείς αρχές.

Είναι το σημείο αναφοράς ο διαπραγματευτής με τους θεσμικούς φορείς και τις κρατικές αρχές, καθώς και με τους διεθνείς οργανισμούς τα ιδρύματα για την πολιτική, οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική θέματατολογία  που σχετίζετε με τον τομέα των δραστηριοτήτων των μελών της.

Μελετά τα προβλήματα που επηρεάζουν το πεδίο των δραστηριοτήτων των μελών της και  συνεργάζονται με τις αντίστοιχες αρχές προκειμένου να επιτύχει τις επιθυμητές  λύσεις.

Διερευνά και να αναδεικνύει  οποιοδήποτε θέμα (νομικά, οικονομικά ή διοικητικά) που επηρεάζουν τα συμφέροντα των μελών της, υποστηρίζοντας τους στις σχέσεις τους με τις αρχές.

Συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές, έτσι ώστε οι δραστηριότητες των μελών της να είναι σε εναρμόνιση με την Εθνική οικονομική και βιομηχανική πολιτική.

Παρέμβει με όλα τα μέσα, έτσι ώστε η εθνική παραγωγή στους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις αρχές της αμοιβαιότητας, σε χώρες με τις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία έχει υπογράψει συμφωνίες για τις διμερείς σχέσεις Άμυνας και τη βιομηχανικής συνεργασίας.

Συμμετέχει σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για την ίδρυση  κανονισμόν (τυποποιήσεις, πιστοποιήσεις κλπ)

Συλλέγει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες των οικονομικών, νομικών   που είναι μέσα στο πεδίο των συμφερόντων τις κοινοποιεί στα μέλη της.

Επισημάνει και οργανώνει συλλογικές δραστηριότητες του επιστημονικού, βιομηχανικού, οικονομικού, εμπορικού και πολιτιστικού προσανατολισμού (συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ.) που σχετίζονται με τους τομείς και τις δραστηριότητας του κλάδου.

Επισημάνετε και υποστήριξη από όλα τα μέσα κάθε πρωτοβουλία των μελών του με στόχο την σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας συνεργασίας στον οικονομικό, επιστημονικό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα.

Είναι σε επαφή με τις οργανώσεις και τις αντίστοιχες ομάδες, να παρουσιάσει και να συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ομοσπονδίας (Ελληνική Ομοσπονδία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΣΕΒ) που έχουν στόχο την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών της ομάδας και τον τομέα.

Οι Εταιρείες

1 Dasyc
2 ELFON
3 SIELMAN S.A.
4 BOSA S.A.
5 HDVS S.A.
6 Ω-Vision 2000
7 Mikron Co ( Precision Machining - Tool Design & Manufacturing )
8 Inasco Hellas Co
9 Temma S.A.
10 Axon Engineering S.A.
11 Ssmart S.A.
12 Theon Sensors
13 APELLA S.A.
14 Miltech Hellas
15 Hellas Sat
16 Thales Electronic Systems S.A.
17 Sonak Systems & SW
18 Intrakat ( Intracom Constructions S.A. Technical And Steel Constructions )
19 INTRACOM Defense Electronics ( IDE )
20 Hellenic Vehicle Industry S.A. ( HVI )
21 Elefsis Shipbuilding & Industrial Enterprises S.A. ( ESIE )
22 Hellenic Shipyards S.A. ( HSY )
23 Bros N. Axakalis & Co Ltd
24 Hellenic Defense Systems S.A. ( HDS )
25 Hellenic Aerospace Industry S.A. ( HAI )

1 σχόλιο: