Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Σαν σήμερα το 1912 τα διακριτικά σήματα της αεροπορίας καθιερώνονται με διαταγή


Παραμονή της κήρυξης των Βαλκανικών Πολέμων και το Γενικό Στρατηγείο εξέδωσε την παρακάτω ιστορική διαταγή, σχετικά με την αναγνώριση (διακριτικά σήματα) των ελληνικών αεροσκαφών:"Έγγραφον υπ' αριθμ. 217.Γενική Διαταγή.Επιστήσατε την προσοχήν πάντων των υφ' υμάς επί του ζητήματος των αεροπλάνων προς αποφυγήν απευκταίου.

Τα ελληνικά αεροπλάνα θα φέρωσι κάτωθεν κυανάς και λευκάς ζώνας, επιπλέον είναι διπλάνα. Αι κυαναί ζώναι (εις τα ύψη) εκ των κάτω θα φαίνωνται μάλλον μαύραι. Θα υπάρχη εν μόνον μονοπλάνον του Αργυροπούλου φέρον τα αυτά χρώματα. Τα τουρκικά αεροπλάνα έχουσι χρώμα κεραμόχρουν, εις τα ύψη εκ των κάτωθεν φαίνονται μάλλον κεραμόχροα προς μαύρα. Είναι δε μονοπλάνα."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου