Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Έγιναν οι εκλογές της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

Μετά τις πρώτες αρχαιρεσίες της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.), οι οποίες διεξήχθησαν στη Λάρισα την Κυριακή 23-10-16 με απόλυτη επιτυχία,με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος για το Διοικητικό Συμβούλιο κ. Θωμά Ντιντιού (άρθρο 18 του καταστατικού), συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη που εξελέγησαν και μετά από μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείτε σε σώμα (άρθρα 17,18 του καταστατικού) και με απόλυτη πλειοψηφία έκαστος εξ αυτών εκλέγεται στις κάτωθι θέσεις:


α. Ντιντιός Θωμάς του Νικολάου Π.Α. Πρόεδρος

β. Πράπας Αλέξανδρος του Αντωνίου Σ.Ξ. Αντιπρόεδρος

γ. Ντέλλας Σωτήριος του Αθανασίου Π.Α. Γ. Γραμματέας

δ. Δουράκη Αποστολία του Δημητρίου Π.Ν. Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας

ε. Στεργιούλης Ιωάννης του Ευαγγέλου Π.Α. Ταμίας

στ. Ξανθόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη Π.Α. Μέλος

ζ. Στάχταρης Κωνσταντίνος του Χρήστου Π.Α. Μέλος

2. Με την ανωτέρω σύνθεση το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) εναρμονισμένο στο ν.4407/16 και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) αρχίζει τις εργασίες σύμφωνα με το καταστατικό του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου