Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Τακτικές που παραπέμπουν σε θερμό επεισόδιο...

Ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου CN-235 σήμερα Τετάρτη ήταν αυτό που συνέχισε τις καθημερινές παραβιάσεις των Τούρκων στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι κινούνται στον Ελληνικό εναέριο χώρο με διαφορετικές τακτικές...


Άλλοτε μαζικές και άλλοτε μηδενικές παραβιάσεις - παραβάσεις. Τέτοιου είδους τακτικές κατά το παρελθόν απέδειξαν την δημιουργία θερμού επεισοδίου.  "Ειδομεν".....!!

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :  -

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :   1 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :    1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :    -

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :    1

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :     -

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :     -

ΠΕΡΙΟΧΗ               :  BOPEIΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τo ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου