Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Σαν σήμερα στις 06/12


Σαν σήμερα στις 06/12/1943

Ο Υπουργός Αεροπορίας Π. Βούλγαρης (Αντιναύαρχος) απένειμε εύφημο μνεία στις Ελληνικές Μοίρες Διώξεως 335 και 336, όπως στο αιτιολογικό αυτής αναφέρεται:"...Διά τον ενθουσιασμόν και τον ζήλον μεθ' ον εξετέλεσαν τας ανατεθείσας αυταίς αποστολάς εις βαθμόν ώστε να επισύρωσι την εκτίμησιν της Βρετανικής Αεροπορίας, ενώ η σκέψις ημών στρέφεται με ευλαβή συγκίνησιν προς τους μη επιστρέψαντας μαχητάς των Μοιρών, οίτινες ενδεχομένως προσέφερον την ζωή των, καθ' ην στιγμήν εις τον ουρανόν της δούλης Πατρίδος των εμάχοντο κατά των βαρβάρων κατακτητών αυτής..."


Σαν σήμερα στις 06/12/1943

Υπογράφτηκε η Μόνιμος Διαταγή υπ' αριθμ. 26 "περί Οργανώσεως Εμπέδου Μοίρας Αεροπορίας". Η Μοίρα αυτή περιλάμβανε όλους τους οπλίτες της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας που δεν ανήκαν οργανικά σε κάποια Μονάδα ή Συνεργείο και αποτελούνταν από το Σμήνος Διοικήσεως, το Σμήνος Προσκολλήσεως και το Γραφείο Κινήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου