Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στην ΠΑ : Εγκρίθηκε...

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε για το έτος 2017 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών.


1. Σας γνωρίζουμε ότι με το (στ) σχετικό εγκρίθηκε για το έτος 2017 η
ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στην
Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών και
αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα, όπως στον πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α».

Δείτε την εγκύκλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου