Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια ! - Φεύγει ή δεν φεύγει η 383 ΜΕΕΑ ;


Απάντηση ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 2153/18-12-17) με θέμα: «Διώχνουν την αεροπυρόσβεση από τη Θεσσαλονίκη»
Φ.900α/1439/15803/9 Ιανουαρίου 2018


Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου με θέμα «Διώχνουν την αεροπυρόσβεση από τη Θεσσαλονίκη» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Η μετακίνηση της 383 ΜΕΕΑ στην 112ΠΜ/Ελευσίνα, που βρίσκεται στο κέντρο του Ελλαδικού κορμού, θα προσδώσει ταχύτερη δυνατότητα αντίδρασης σε πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν στο σύνολο της επικράτειας και βέλτιστη αξιοποίηση των αναβαθμισμένων πτητικών χαρακτηριστικών των Α/Φ CL-415. Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι, η 383 ΜΕΕΑ στο Σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) για την διάταξη των δυνάμεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, κατά τους θερινούς μήνες, επιχειρεί με έδρα την ΑΒ Ελευσίνας.

Η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης με την 383 ΜΕΕΑ να είναι εντεταγμένη στην 113ΠΜ, επιβαρύνει την ΠΑ σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μόνο για τα έξοδα μετακίνησης του Προσωπικού της 113ΠΜ στην 112ΠΜ, κατά την πυροσβεστική περίοδο την τελευταία επταετία (2010-2016), δαπανήθηκε το ποσό των 2.905.086€ περίπου. Το ανωτέρω ποσό δαπανήθηκε αποκλειστικά για τα έξοδα μετακίνησης του Προσωπικού της 113ΠΜ στην 112ΠΜ, πλην ελάχιστων περιπτώσεων όπου μετά από απαίτηση του Πυροσβεστικού Σώματος, έγιναν ολιγοήμερες μετασταθμεύσεις σε περιφερειακά αεροδρόμια  (117ΠΜ, Κέρκυρα, Χίος, Ρόδος, Κρήτη κ.α.).

Για τη μετεγκατάσταση της Μοίρας, θα μετακινηθεί το σύνολο του Προσωπικού της 383 ΜΕΕΑ και της Μοίρας Συντήρησης Αεροσκαφών (ΜΣΑ) της 113ΠΜ στην 112ΠΜ. Το Προσωπικό που θα μετακινηθεί όχι μόνο θα καλύψει την αύξηση της απαιτούμενης, λόγω του μεγαλύτερου πλήθους ενταγμένων Α/Φ, στελέχωσης της 112 ΠΜ/ΜΣΑ αλλά με συγχώνευση συναφών δραστηριοτήτων, θα επιτευχθεί οικονομία κλίμακας και εξοικονόμηση ανθρωπίνου δυναμικού.

Υπάρχουν σχετικά πρόσφατες Μελέτες, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της επικαιροποίησης των στοιχείων τους. Το κόστος που θα προκύψει είναι σε συνάρτηση με τη λύση που θα προκριθεί και το χρόνο που θα διαρκέσουν οι διαδικασίες της μετεγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση όμως αναμένονται να προκόψουν επιχειρησιακά και Τεχνικο-Οικονομικά οφέλη από αυτήν την μετεγκατάσταση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 12030/Φ. 109.1/ΦΕΚ 713 Β719-5-99, η οργάνωση του κατασταλτικού μηχανισμού δασοπυρόσβεσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ). Ως εκ τούτου ο σχεδιασμός της κάλυψης των αναγκών αντιπυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής της Β. Ελλάδας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ και αποτελεί αρμοδιότητα του ΠΣ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του.

Ο προαναφερόμενος επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΠΣ δεν επηρεάζεται από την Έδρα των πυροσβεστικών Α/Φ. Το ΠΣ κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής Περιόδου (1η  Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) και ανάλογα με τις εκτιμήσεις του και τα διαθέσιμα Α/Φ προβαίνει σε αναδιάταξη αυτών σε Α/Δ διασποράς, καλύπτοντας ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.

Ερώτηση 2153/18-12-17 της Βουλής των Ελλήνων 

Για πολλοστή φορά γινόμαστε μάρτυρες προσπαθειών, σαν να αποτελεί πλέον έθιμο, της μετεγκατάστασης της 383 Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπυρόσβεσης (ΜΕΕΑ) από την 113 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ) στη Θεσσαλονίκη στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

Ευτυχώς, όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες μετεγκατάστασης έχουν πέσει στο κενό λόγω αναδίπλωσης της ηγεσίας του ΥΕΘΑ, αφού επί της ουσίας δεν υπάρχουν πραγματικοί επιχειρησιακοί ή οικονομικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μετεγκατάσταση.

Το έργο της 383 ΜΕΕΑ είναι τεράστιας σημασίας, αφού έχει επιχειρήσει με επιτυχία χιλιάδες αποστολές αεροπυρόσβεσης τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ συμμετέχει και σε πλήθος αποστολών έρευνας και διάσωσης. Αξίζει δε να επισημανθεί η ύπαρξη αρτιότατων εγκαταστάσεων στην 113 Π.Μ. (αποκλειστική χρήση υπόστεγου συντήρησης αεροσκαφών εργοστασιακού φορέα, υπερσύγχρονο αεροδρόμιο επιχειρήσεων κλπ), ενώ οι συνθήκες εκπαίδευσης γίνονται σε ευνοϊκότατο περιβάλλοντα χώρο.

Εύλογα, λοιπόν, δημιουργούνται ερωτήματα, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ξανατίθεται το θέμα μετεγκατάστασης της 383 ΜΕΕΑ στην Ελευσίνα, σε ένα υπερκορεσμένο αεροδρόμιο, παράλληλα με την υποβάθμιση της 113 ΠΜ σε Σμηναρχία Μάχης αλλά και την προσωρινή μετεγκατάσταση της 380 Μοίρας ΑΣΕΠΕ που φιλοξενεί τα ιπτάμενα ραντάρ. Για μια ακόμη φορά διαφαίνεται η αδικαιολόγητη και αναίτια επιθυμία κάποιων «σκοτεινών κύκλων», προκειμένου να απογυμνωθεί η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, από επιχειρησιακές μονάδες του Ελληνικού στρατού.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Υπάρχουν πρόσφατες μελέτες που να εξετάζουν τα οφέλη αλλά και τη σκοπιμότητα αυτής της μετακίνησης;
Ποιο θα είναι το συνολικό κόστος των παραπάνω μετεγκαταστάσεων και από πού θα καλυφθεί;

Ποια είναι η θέση της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει μεταξύ άλλων το σχεδίασμά και την ευθύνη της κάλυψης αναγκών της δασοπροστασίας στη Βόρεια Ελλάδα;
Είναι ενήμερη η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος για την μετεγκατάσταση;
Πως θα καλυφθεί η αντιπυρική προστασία για το 2018 εάν μετεγκατασταθεί η 383 ΜΕΕΑ;

Ο Ερωτών Βουλευτής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου