Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Προσλήψεις Μονίμων Αξιωματικών με διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία


Εκδόθηκε το ΦΕΚ 1974 Β'/01-06-2018 με το οποίο κυρώνεται ο Κανονισμός ''Κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών με Διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία''.


Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι διαδικασίες επιλογής, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Επιλογής Υποψηφίων Μονίμων Αξιωματικών (ΣΕΥΜΑ) και οι λοιπές λεπτομέρειες που διέπουν τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή και κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ).

Δείτε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου